top of page

Mixed Paper

DOWNLOAD ABSTRACT

pdf.png

Gerben Roefs

When Memories from Our Origin take us back towards a New Future – A paper presentation on an inter-professional project that aims to develop a professional learning community where Health and Wellbeing in a Dutch Community are being integrated.

Every old city – Vilnius / Utrecht – looks back on a long and rich history. The basis for every city is community. Every now and then, the community makes time to reminiscence. And in such times, memories of the past can actually take us back towards a new future!

The arts therapies were born in communities when professional healthcare workers noticed that the arts could provide an improvement of wellbeing. Educational systems arose where students could learn this new profession. They brought new knowledge almost directly back into the community where the profession, its education and the corresponding research were very much integrated.
The educational system evolved, the practice of our profession evolved and research evolved. Unfortunately, those three ever rising pillars, lost sight of their mutual and integrated foundations.
This paper presentation informs you about the second phase of a pilot project where a professional learning community is being developed. The University of Applied Sciences, Utrecht, works on long-lasting relations with different healthcare facilities in its community. Once it’s properly built, the professional learning community plays a pivotal role in this New Future: a facilitator for integration of research, teaching and learning, and the everyday practice. The project’s ultimate output should be: (even) better care for people who suffer from dementia. We are currently learning how to create the best possible learning environment, an environment that enables the three distinct pillars to grow as one.
In a way it is going back to the future, when a profession was taught within, for and with the community. Here, in Vilnius, we want to share our findings on how we’ve been developing this professional learning community. And we want to learn from you in the Q&A part so we can actively create memories that will drive our development towards that New Future!

………………

Wanneer Herinneringen aan Onze Oorsprong ons terugbrengen naar een Nieuwe Toekomst. Een paper presentatie over een interprofessioneel project over het ontwikkelen van een professionele leergemeenschap waar Gezondheid en Welzijn in een Nederlandse Wijk geïntegreerd worden.

Iedere oude stad, of het nou Vilnius of Utrecht is, kijkt terug op een lange en rijke geschiedenis. De basis voor iedere stad is de gemeenschap. Af en toe neemt de gemeenschap tijd om terug te kijken naar waar ze vandaan is gekomen. In dit soort mijmerende momenten kunnen herinneringen aan onze oorsprong, ons terugbrengen naar een Nieuwe Toekomst!

Vaktherapie komt voort uit de gemeenschap toen gezondheidsmedewerkers merkten dat bezig zijn met de kunsten voor een verbetering in de gezondheid en het welzijn kon zorgen. Er ontstonden onderwijsinstellingen en studenten leerden het nieuwe beroep. Ze brachten hun kennis direct terug naar de praktijk waar het beroep, het onderwijs en onderzoek samenkwamen.

Het onderwijs ontwikkelde door, het beroep ontwikkelde door en ook het onderzoek ontwikkelde door. Helaas verloren deze drie almaar groeiende pillaren de gezamenlijke en geïntegreerde fundering daarbij uit het oog.

Deze presentatie gaat over de tweede fase in een pilot project waarin een professionele leergemeenschap wordt ontwikkeld. Hogeschool Utrecht werkt aan duurzame relaties met diverse gezondheidsinstellingen in de gemeente. Als het eenmaal staat, zal de professionele leergemeenschap een sleutelrol vervullen in deze Nieuwe Toekomst: een plek waar onderzoek, onderwijs en leren en de alledaagse praktijk geïntegreerd worden. De uiteindelijke uitkomst van het project zou (nog) betere zorg voor mensen met dementie moeten zijn. Momenteel zijn we aan het leren hoe de best mogelijke leeromgeving gecreëerd kan worden; een omgeving waarin de drie verschillende pillaren als één zullen kunnen groeien.
Het lijkt echt op teruggaan naar de toekomst, van toen een beroep vanuit, voor en met de gemeenschap werd geleerd. Hier, in Vilnius, delen we onze bevindingen over het ontwikkelen van een professionele leergemeenschap. Tegelijkertijd willen we tijdens de dialoog van jullie leren waarbij we actief nieuwe herinneringen zullen creëren die onze ontwikkelingen naar die Nieuwe Toekomst zullen voortstuwen!

Gerben Roefs

Gerben Roefs (1980) received his Bachelor’s in Music Therapy in 2008 from the ArtEZ University of the Arts. Immediately after his graduation, he started working as a music therapist in forensic psychiatry (FPC de Kijvelanden, Poortugaal). He received his Master’s degree, Master of Music Therapy, in 2015 and is a senior registered music therapist. Gerben is an experienced clinical music therapist in forensic psychiatry (9 years) and is currently working as a music therapist in elderly care (Aafje, Rotterdam). He combines his music therapy work with his job (since 2015) at the University of Applied Sciences (Utrecht) as a teacher of music therapy methods. Gerben is a regular presenter both on a national and international level. Most recently he presented at the Nordic Music Therapy Congress in August 2018 and was seen in 2019 at the ECArTE Conference in a performance and at a workshop.

Recent Publications and Presentations

2015: Lecture at AMTA (American Music Therapy Association) Conference: ‘Music Therapy: A Continuum of Growth’. Kansas City, MO, USA.

2016: Lecture at IAFP (International Association for Forensic Psychotherapy) Conference: ‘Families: how to survive them – or not…’ Ghent, Belgium.

2017: Lecture at IALMH (International Academy for Law and Mental Health) XXXVth Conference. Prague, Czech Republic.

2018: Workshop at NMTC (Nordic Music Therapy Congress) ‘Come together: body & soul – heart & brain’. Stockholm, Sweden.

2019: Workshop and performance at ECArTE (European Consortium For Arts Therapies Education): ‘Imagining Windmills’. Alcála de Henares, Spain.

bottom of page