top of page

Workshop

DOWNLOAD ABSTRACT

pdf.png

Celine Schweizer

Video and specific measurement instruments support memories when evaluating art therapy for children with autism related problems

Participating in this workshop needs preparation of at least a few weeks in advance! Preparation is useful because for this workshop participants are invited to bring a video (usb-stick) with 5 representative minutes on of an art therapy session with a child with autism related problems. This video shows the child and art therapist during the art creating process. Before realizing and sharing this video, informed consent is needed from child/ parent/ art therapist/ institution.

In this workshop participants will have ‘a look behind the scenes’ of individual art therapy sessions for children with autism related problems. (Respect for each other’s work is expected).

Working with video to support treatment evaluation seems to be beneficial for art therapists. They can observe their own actions and interactions with the client during the client’s visual art-making. Sharing the videos and (systematic) feedback during this workshop will contribute to a broader view on the practice work.

After the videos have been viewed, two instruments will be used for systematic evaluation: the observation of a child with autism, during art therapy (OAT-A) and evaluation of the actions of the art therapist, working with a child with autism, during art therapy (EAT-A). These instruments are practice-based and have moderate to good inter-rater reliability when users are trained. This workshop also concerns a training in how to apply the instruments.

Both instruments are built from consensus-based items and are organized in four subscales: sense of self, emotion regulation, flexibility and social behaviour. The use of video and the application of the two instruments, OAT-A and EAT-A, provide an evidence-based method to look back to the session, instead of reviewing the session from memory.

………………

Video en specifieke meetinstrumenten ondersteunen de herinneringen bij evaluatie van beeldende therapie bij kinderen met aan autisme gerelateerde problemen

Deelname aan deze workshop vergt voorbereiding van een paar weken voorafgaand aan deelname! Dat is omdat deelnemers zijn uitgenodigd om een video opname (op usb stick) mee te brengen met 5 min. van een beeldende therapie sessie met een kind met aan autisme gerelateerde problemen. Om de opname te kunnen realiseren moet er een informed consent procedure zijn gevolgd met kind, ouders, leerkracht, instelling.

In deze workshop krijgen deelnemers een kijkje in de keuken bij individuele beeldende therapie sessies met een kind met aan autisme gerelateerde problemen. (Een respectvolle houding naar elkaars werk wordt verwacht).

Het werken met een video kan evaluatie van een behandeling ondersteunen. De therapeut kan het eigen handelen, dat van het kind en de interacties tijdens het maken van beeldend werk observeren. Het delen van de video’s en (systematische) feeback in de workshop draagt bij aan inzicht in het werk in de praktijk.
Nadat de video’s zijn bekeken worden er twee evaluatie instrumenten ingevuld: Observantie van een kind met aan autisme gerelateerde problemen (OAT-A) en Evaluatie van het handelen van de beeldend therapeut merkend met een kind met aan autisme gerelateerde problemen (EAT-A).

Deze instrumenten zijn gebaseerd op praktijkonderzoek en hebben een gemiddelde tot goede betrouwbaarheid wanneer de gebruikers getraind zijn. In deze workshop word teen training gegeven hoe de instrumenten toe te passen.

De instrumenten bevatten items waar consensus over is en zijn ingedeeld in 4 subschalen: zelf-waarneming, emotie regulatie, flexibiliteit en social gedrag.

Het gebruik van video’s en toepassen van de twee instrumenten bieden een evidence based methode om naar de sessie te kijken, anders dan wanneer er alleen vanuit herinnering wordt gekeken.

Celine Schweizer

Celine Schweizer, PhD. is a research lecturer and supervisor at the art therapy course in NHL Stenden University of Applied Sciences in Leeuwarden, The Netherlands. She also teaches at the MA Arts Therapies in Han University of Applied Sciences, Nijmegen, The Netherlands. She has over 17 years of practice experience as an art therapist and supervisor. She has taught and presented many times in several European Countries and is Chair of research committee of the European Federation of Art Therapists (EFAT). In 2020 she graduated on PhD level with her dissertation ‘Art Therapy for Children Diagnosed with Autism Spectrum, Disorders: Development and First Treatment Evaluation’.

Recent Publications and Conference Presentations

Only for online publication:
link to the PhD thesis: http://hdl.handle.net/11370/8b4c720f-bbf0-4627-a093-14ba6ecd42c8
Dissertation in popular version as animation (3 min): https://youtu.be/jYwh982RVFw

Schweizer, C., Knorth, E.J., Van Yperen, T.A. & Spreen, M. (2019). Consensus based typical elements of art therapy with children with an Autism Spectrum Disorder: Results of a Delphi study and a Focus Group discussion. International Journal of Art Therapy, 24 (4), doi/full/10.1080/17454832.2019.1632364.

Schweizer, C., Knorth, E.J., Van Yperen, T.A. & Spreen, M. (2019). Enabling evaluation of art therapeutic processes with children diagnosed with Autism Spectrum Disorders: Development and testing of two observation instruments for evaluating children’s and therapists’ behaviour. The Arts in Psychotherapy 66 https://doi.org/10.1016/j.aip.2019.101578

Schweizer, C. (2020). Art therapy for children diagnosed with Autism Spectrum Disorders: development and first evaluation of a treatment programme. PhD Thesis

Schweizer, C, Knorth, E.J., Van Yperen, T.A. & Spreen, M. (2020). Evaluation of ‘Images of Self’, an art therapy program for children diagnosed with Autism Spectrum Disorders (ASD). Children and Youth Services Review. Doi: 10.1016/j.childyouth.2020.105207

bottom of page