Schweizer, Celine

What you look at and what you see.  Evaluation of art therapy with children diagnosed with autism spectrum disorders.
 

Waar je naar kijkt en wat je ziet. Evaluatie van beeldende therapie met kinderen met diagnose autismespectrumstoornis. Twee instrumenten
 

Celine Schweizer
 

Evidence-based practices might raise questions concerning perception. The professional practice of an art therapist is strongly based on art and intuition. This concerns what is happening in the art therapeutic triangle during the art-making processes and in the therapeutic relationship. There are also benefits for standardizing some art therapy outlines and recognizing typical elements. 

As part of a PhD, several studies were aimed at - building an evidence base for - evaluation of art therapy with children diagnosed with autism spectrum disorders. In this proces two instruments have been developed and were tested on reliability: observation in art therapy with a child diagnosed ASD (OAT-A) and evaluation of the handling of the art therapist working with a child diagnosed ASD (EAT-A). The reliability of the instruments is higher with a training.

In this workshop a video of an art therapy session will be shown, and the use of the instruments will be explored and exercised. Part of the discussions in this workshop is expected to be about interpretations of what you see in the videos and how you interpret. Working with standardized evaluation instruments is supportive for the art therapist and is not aimed at excluding the intuitive skills of art therapists or about all having to look in the same way. Participants in this research commented that they felt relieved to have recognized the items and that the instruments were very supportive for their practices. With these instruments the profession has gained an opportunity to communicate treatment results to other disciplines.


Waar je naar kijkt en wat je ziet. Evaluatie van beeldende therapie met kinderen met diagnose autismespectrumstoornis. Twee instrumenten

Wetenschappelijk onderbouwde interventies kunnen vragen oproepen over realistische waarneming in beeldende therapie. Beeldende therapie is een beroep waarbij intuïtie een belangrijke rol speelt in de creatief therapeutische driehoek, in vormgevingsprocessen en in de therapeutische relatie. Er zijn daarnaast voordelen aan het standaardiseren en het vaststellen van gestandaardiseerde typerende kenmerken. Zo is het zinvol om inzicht te hebben in het soort problemen dat er behandeld worden en of er bepaalde interventies bijdragen aan een behandelresultaat.

Als onderdeel van een promotieonderzoek zijn er verschillende onderzoeken uitgevoerd met als doel om consensus te vinden over kern elementen van beeldende therapie bij kinderen met autismespectrumstoornissen. Gebaseerd op praktijkonderzoek zijn er twee instrumenten ontwikkelden getest op betrouwbaarheid: de OAT-A (Observatie in Art Therapy met een kind met ASS) en de EAT-A (Evaluatie van het handelen van de Art Therapist tijdens de behandeling van een kind met ASS). De betrouwbaarheid van de instrumenten bleek hoger met behulp van een training.

In deze workshop wordt een video getoond van een beeldende therapie zitting en het gebruik van de instrumenten wordt geoefend. Verwacht wordt dat deel van de discussie in de workshop betrekking zal hebben op wat je ziet in de video en hoe je dit interpreteert. Het werken met gestandaardiseerde evaluatie instrumenten heeft niet als doel om de intuïtieve vaardigheden van de therapeut uit te sluiten maar om deze te ondersteunen. Deelnemers aan het onderzoek hebben laten weten dat ze opgelucht waren dat de items zo herkenbaar waren en dat de instrumenten ondersteunend zijn voor de beroepspraktijk.

Met deze instrumenten heeft de beroepsgroep een middel erbij om te communiceren over behandelresultaten.

 

Biography

Celine Schweizer Working experiences as an art therapist, mainly in child and youth psychiatry, registered supervisor, senior lecturer at Stenden University, researcher, member of KenVaK, G.A. Ecarte and coordinator of research committee NEAT/EFAT

 

Recent Presentations

2018: Schweizer, C. Poster: How to evaluate art therapy with children 6-12 with autism spectrum disorders? Development of reliability of two instruments. Goteborg, Sweden: ESSENCE conference.

2018: Schweizer, C., Jager, F. de, Knol, V., Musch, A., Wenkel, L.. Workshop: Arts Therapies in schools. Students experiences investigated. Amersfoort, The Netherlands: LKCA conference

2018: Schweizer, C. Paper: Reliable evaluation of art therapy with children diagnosed with autism. Iceland: Nordic conference arts therapies.

Recent Publications

Schweizer, C. (2018). Masterclass: Art therapy with children diagnosed with autism. Tallin University, art therapy dep., Estonia.

Schweizer, C., Spreen, M. & Knorth, E. J., (2017). Exploring What Works in Art Therapy With Children With Autism: Tacit Knowledge of Art Therapists. Art Therapy. Journal of the American Art Therapy Association.  DOI: 10.1080/07421656.2017.1392760