Roefs, Gerben & Willemars, Gemmy

Will you join us and experience a specific method in art therapy, developed for treating sex offenders, to discover how patients’ truths may be influenced?
 

We nodigen je uit om een specifieke beeldende therapie methodiek te ervaren – een methodiek die ontwikkeld is voor het behandelen van zedendelinquenten – om te ontdekken hoe de waarheid van patiënten beïnvloed kan worden.
 

Gerben Roefs & Gemmy Willemars
 

Participants will experience a process of art-making and will be guided to look at their art afterwards in a truthful way. Gemmy will present artwork produced by patients and talk about her method. Then, participants will put their hands in clay and get them real dirty. After a short warming up, they will experience the actual method for themselves. At the end there will be time for reflection and discussion.

About sex offenders:

When sex offenders are placed in forensic psychiatry, their objective is to reduce recidivism risk. They are notorious for their cognitive distortions, i.e. making excuses, justifications and rationalizations. Because of these distortions, they have a different understanding of ‘the truth’. Moreover, the distortions tend to make sex offenders commit future offenses.

About the method:

The method is based on two key elements: making art is a process in which inner feelings, affects and thoughts are being brought out to the outside world. During this process the patient experiences these, until that point often hidden, personal phenomena, and becomes aware of his inner world. The other key element is that, after the process, there is art. There is a product, something that can be seen, smelled and touched. While observing this object, the patient is able to put some distance between it and his Self. Observing it produces vitality affects which are often hard to deal with. Here the therapist offers guidance.

Art therapy is often an unknown journey for the patient: one where he is in need of help and guidance by the therapist. The role of the therapist can be seen as Sancho Panza’s role in Cervantes’ Don Quixote: a person who sees the truth differently, but is willing to go along on a journey to the unknown.

Art therapy has a long history of being a part of the standard treatment of sex offenders in The Netherlands, a country famous for its windmills. Combined, Gerben and Gemmy hold over 30 years of expertise in working in forensic psychiatry.
 

We nodigen je uit om een specifieke beeldende therapie methodiek te ervaren – een methodiek die ontwikkeld is voor het behandelen van zedendelinquenten – om te ontdekken hoe de waarheid van patiënten beïnvloed kan worden.
 

Deelnemers ervaren een proces van het maken van kunst en worden daarna begeleid in het eerlijk aanschouwen van hun kunst. Gemmy presenteert kunst die door patiënten gemaakt is en vertelt over haar methodiek. Daarna maken de deelnemers de handen vies en gaan met klei werken. Eerst een warming-up en dan ervaren ze de methodiek. Aan het eind is tijd (30 min. max.) voor reflectie en discussie.

Over zedendelinquenten

Wanneer zedendelinquenten in de forensische psychiatrie geplaatst worden, is het doel om het recidive risico te verlagen. Ze zijn berucht om hun cognitieve vervormingen zoals excuseren, rechtvaardigen en rationaliseren. Door deze vervormingen hebben ze een andere notie van ‘de waarheid’. Bovendien lijken de vervormingen toekomstige delicten uit te lokken.

Over de methodiek

De methodiek kent twee pijlers: het maken van kunst is een proces waarbij innerlijke gevoelens, affecten en gedachten naar buiten gebracht worden. Tijdens dit proces ervaart de patiënt deze persoonlijke fenomenen die tot dan toe vaak verborgen bleven. Zo

worden ze zich bewust van hun binnenwereld.

De andere pijler is het feit dat er kunst is na dit proces. Er is een product, iets wat aanschouwd, aangeraakt en geroken kan worden.  Terwijl de patiënt kijkt naar dit object, kan de patiënt ruimte creëren tussen dat en zijn Zelf. Het bekijken roept vitality affects op waar vaak moeilijk mee omgegaan kan worden. De therapeut begeleid dit proces.  Beeldende therapie is vaak een onbekende reis voor de patiënt; één waar hij hulp en begeleiding bij nodig heeft van de therapeut. De rol van de therapeut kan gezien worden als de rol van Sancho Panza in Cervantes’ boek Don Quichot: een persoon die de waarheid anders ziet, maar bereid is om mee te gaan op een reis naar het onbekende.

 

Biography

Gerben Roefs (1980) received his Bachelor’s in Music Therapy in 2008 from the ArtEZ University of the Arts. Immediately after his graduation, he started working as a music therapist in forensic psychiatry (FPC de Kijvelanden, Poortugaal). He received his master’s degree, Master of Music Therapy, in 2015 and is a senior registered music therapist. Gerben is an experienced clinical music therapist in forensic psychiatry (9 years). He started his private practice in 2018 and combines this work as a music therapist with his job (since 2015) at the University of Applied Sciences (Utrecht) as a teacher of Music Therapy Methods. Gerben is a regular presenter, both on a national and international level. Most recently he presented at the Nordic Music Therapy Congress in august 2018.

 

Recent Publications & Presentations

2015: 6 Gerben Roefs  – Studiedag Muziektherapie NVvMT – “Tussen de Oren” – Amersfoort, The Netherlands – Workshop

2015: AMTA (American Music Therapy Association) Conference – “Music Therapy: A Continuum of Growth” – Kansas City, MO, USA – Lecture

2016: IAFP (International Association for Forensic Psychotherapy) Conference – “Families: how to survive them – or not...” – Ghent, Belgium – Lecture

2017: IALMH (International Academy for Law and Mental Health) XXXVth Conference – Prague, Czech Republic – Lecture

2018:  NMTC (Nordic Music Therapy Congress) – “ come together: body & soul – heart & brain” – Stockholm, Sweden – Workshop
 

Gemmy Willemars (1955) received her Bachelor’s in Art Therapy in 1985 from the HAN University of the Arts. Immediately after her graduation, she started working as an art therapist in addiction treatment (IRIS zorg Arnhem). She received her master’s degree, Master of Art Therapy, in 2006 and is a senior registered art therapist. As an art therapist, Gemmy has 20 years of experience in addiction treatment, fifteen years in adult forensic psychiatry and seven years in teenager forensic psychiatry. Since 2007 she works at the University of Applied Sciences (Utrecht) as a teacher of Art Therapy Methods and as researcher for KenVaK, Research Centre for Arts Therapies. In 2011 she won, together with her fellow researchers, the price for best bachelor community-research.

Recent Publications & Presentations

2011: Lecture – “Beeldende therapie in Justitiële Jeugdinrichtingen en Gesloten zorg”

2013: Lecture – “Beeldende therapeutisch interventies in het kinderwerk in een aandachtsbuurt”

2013: Lecture – “Kortdurend traject beeldende therapie gericht op het vergroten van impulscontrole binnen de forensische psychiatrie”

2016: Lecture – “Beeldende therapie ter vermindering van het recidive risico bij ADHD problematiek van volwassen patiënten met een licht verstandelijke beperking in de forensische psychiatrie”

2018: Article – “De werkalliantie tussen vaktherapeuten en jongeren in gedwongen kader”