Aalen, Marit, Svendsen, Kristin & Ziesler, Astri

Headwind – in search of a true image
 

Mot vinden – I søken etter det sanne bildet
 

Marit Aalen, Kristin Benedicte Svendsen & Astri Ziesler
 

We live in a time when we present and expose ourselves through social media more often and in a larger scale than ever before.  Simultaneously, today’s technology allows us to create and manipulate images we make of ourselves. In what ways do these opportunities influence our experience of who we are, and how we can create true and authentic selves? In this workshop we will take a closer look at how creative work in relation with others can help us in the process of finding a deeper meaning of who we are, with the intention of appearing truer both to ourselves and to those around us. Together we will explore a different way of reflection on images than we most often do in art therapy. A well-known format is that each participant in an art therapy group says something about his or her image before the therapist asks questions, and then again other participants come with their associations and sometimes explanations. What will happen if we turn this process the other way around? If the person who made the image refrains from giving any comments, but instead listens to the others’ comments. New aspects of reflections may come up and thus inspire new images. The process is based upon the ideas of the American art therapist, Harriet Wadeson, in her book The Dynamics of Art Therapy (1987), and she called it “the pursuit of the image”. Harriet Wadeson wrote that we should reflect rather than discuss and avoid intellectualizing or interpreting too much. Rather, we should search for the emotions evolving in the image, and she applied some specific terms or words that we will try out in our workshop. This way of reflecting is also a way of differentiating between others and our own opinions. The participants in our workshop will work in smaller groups, comment and create new images through several rounds.  There will be time at the end to discuss strengths and weaknesses working this way ‘in headwind instead of tailwind’ – did it lead us to a new understanding of a more authentic self?
 

Mot vinden – I søken etter det sanne bildet

Vi lever i en tid der sosial medier gjør at vi fremstiller oss selv hyppigere og i større omfang for omverden. Samtidig gjør teknologien det mulig å manipulere det bilde vi fremstiller av oss selv. Hva gjør dette med vår opplevelse av sannheten om hvem vi er og hvordan vi skaper et autentisk selv? I denne workshopen vil vi utforske hvordan det å arbeide kreativt, i relasjon til andre, kan bistå oss i prosessen med å danne et dypere forståelse av oss selv, slik at vi fremstår mer autentisk/sann, både for oss selv og for omverden. Vi vil utforske en annerledes måte å reflektere over bildet som skapes i den billedterapeutiske prosessen enn det vi vanligvis gjør. Som oftest vil hver og en deltaker i en billedterapigruppe si noe om sitt bilde først, så kommer terapeuten med mer åpnende spørsmål, og kanskje inviteres også de øvrige deltakerne til å komme med sine tanker om den enkeltes bilde. Ved å snu rundt på denne prosessen ved at den som har laget bildet ikke sier noe selv, kan det åpnes for nye annerledes innspill, som igjen kan føre til nye bilder vi kanskje ellers ikke ville fått kjennskap til. Disse tankene bygger på den amerikanske billedterapeuten Harriet Wadesons metode kalt «The Pursuit of the Image», som er gjengitt i hennes bok «The Dynamics of Art therapy(1987), Wadeson var opptatt av at vi bør reflektere heller enn å diskutere, og vi bør unngå å bli for intellektuelle eller fortolkende i våre refleksjoner, men heller gi rom for emosjoner utfra helt spesifikke begrep, som vi vil anvende i workshopen. Dette er også en øvelse i å godta eller avvise andres innspill. Deltakerne i workshopen vil arbeide sammen i mindre grupper. Etter flere runder med deling og nye bilder vil vi snakke om fordeler og ulemper ved en slik endring fra det som kanskje kan oppleves som å snu seg i vinden fra «medvind til motvind». Opplevde vi å komme nærmere sanne bilder?

 

Biography

Marit Aalen is a psychologist from the University of Oslo. She trained in painting at Oslo School of Fine Arts, has a MA in the History of Ideas and a PhD in psychology – on Henrik Ibsen’s Peer Gynt.  Marit is a Lecturer on a mental health programme and art therapy programme at Oslo Metropolitan University.

Kristin Benedicte Svendsen Cand Ed./Master in Educational Psychology from University of Oslo.  Gestalt Psychotherapist from The Norwegian Gestalt Institute/College.  Art therapist from Oslo Metropolitan University (former Oslo and Akershus University College).  From 2015, part-time teacher at the same programme. She is a board member of the Norwegian Art Therapy Association.

Astri Ziesler  Occupational therapist and art therapist with an MA in Art Therapy from University of Oregon, USA, 1991. Present work: Associate Professor and coordinator of the art therapy training programme at Oslo Metropolitan University (former Oslo and Akershus University College).  Member of Ecarte from 2010.  Chair of the Norwegian Art Therapy Association from 1992 – 2014.
 

Recent Publications

Ziesler, A (2015) Torhild’s Creative Journey(177-192) – in Aure, V. & Bergaust, K. (eds) Aesthetics and Society, Fagbokforlaget, Oslo, Norway.