Kurstjens, Han

Who are the windmills???  An aesthetical approach for dialogue positioning the arts therapies in mental health care.

 

Wie zijn de windmolens???

 

Han Kurstjens

 

Some years ago, at the ECArTE conference in Tallinn (Sept. 2007) there was a key presentation about evidence-based approach.  In the discussion Professor Peter Rech from Cologna University (a former ECArTE delegate) stood up and asked: “Where are the arts?”

Nowadays the arts therapies are still stressed by the demands for hard evidence research.

But using the arts in therapy always demands a position on aesthetics that does not fit easily in this research paradigm of hard evidence.  But who are the windmills in this positioning struggle in mental health care? The arts, aesthetics, evidence-based research, medication, psychotherapy?

Clients mostly do not perform in music, dance, art or theatre. They start with sound or movement production. They need the artistic and aesthetical touch from the arts therapist to experience meaning, sense and form in an experiential active interaction in the present moment.  The client needs this attuning intervention to communicate, interact and inter-affect his/her experiences.

This paper offers a rationale for the arts therapies. The input is an integration of D. Stern’s theoretical concepts about forms of vitality and A. Damasio’s theory about the Self. The concept wants to discuss the position of arts therapies in a world of words, talking, statistical evidence and medical interventions in mental health care. An arts-based/informed, arts-centred and aesthetical approach.

Although the input of this paper is music therapy, it translates all the arts modalities.  A dialogue between psycho-logica and psych- aesthetica.
 

Wie zijn de windmolens???

Een benadering vanuit esthetiek voor een dialoog ter positionering van de arts therapies in de geestelijke gezondheidszorg.

Enkele jaren geleden tijdens het ECArTE congres in Tallinn (Sept. 2007) was er een key presentatie over evidence based approach en onderzoek. Tijdens de discussie na afloop stond prof. Peter Rech van de universiteit van Keulen op en zei: “Where are the arts?”.

Momenteel staan de arts therapies nog steeds onder druk van de harde evidentie eisen van onderzoek.  Maar kunst als interventie methode in therapie eist een positionering die verbonden is met esthetische kwesties. Deze passen niet vanzelfsprekend in het paradigma van de gevraagde evidentie. Wie zijn de windmolens in de discussies over evidentie in de geestelijke gezondheidszorg?  De kunsten, esthetiek, evidence based research, medicatie, psychtherapie?

Cliënten zijn meestal geen performers in muziek, dans, kunst of drama. Ze maken eerder klank- of bewegingsproducties. Ze hebben de artistieke en esthetische aanraking van de therapeut nodig om betekenis, beleving en vormgeving te ervaren in een experiëntiele actieve interactie in het nu (present moment).

De cliënt heeft deze attuning interventie nodig om te communiceren, interacteren en belevingen te ervaren.

Deze lezing wil een rationale bieden voor arts therapies. Het uitgangaspunt is een integratie van het theoretische concept van D.Stern over forms of vitality en A.Damasio’s theorie over the Self. Dit theoretisch concept wil de positie van arts therapies bediscussieren in de wereld van woorden, statische evidentie en medische interventies in de geestelijke gezondheidszorg. De lezing is gebaseerd op arts based/informed, kunst gecentreerd gedachtengoed.

De lezing heeft een voorgrond vanuit de muziektherapie, maar is vertaalbaar naar alle kunst modaliteiten.  Een dialoog tussen psycho-logica en psych-esthetica.

 

Biography
Han Kurstjens, MA, SRMTh, NIP (retired).  Psychologist, senior music therapist, supervisor, coordinator internationalisation, senior lecturer and educator (retired) in music therapy at the HU University of Applied Sciences, Amersfoort. Researcher KenvaK, visiting lecturer at University of Jyväskylä, Finland, Tallinn University, Estonia. HKS University of Applied Sciences, Ottersberg, Germany, and Institute of Music, Slupsk, Poland. Advisor and tutor for the music therapy programme at Codarts, Rotterdam, the Netherlands. Presenter, organiser and lecturer for a number of music therapy programmes in the Netherlands and has presented workshops, papers and master classes at national and international (music therapy) conferences and seminars.  

 

Recent Publications
Kurstjens, H. (2008). “ik weet hoe het smaakt…”. In: Smeijsters, H. (red) . De kunsten van het leven. Veen Magazines, Diemen.

Kurstjens, H. (2009): Observatieleidraad Muzikale Componenten. Unpublished document HUA, Amersfoort (publicatie 2018)

Smeijsters, H. (Red.), Welten, J., Kil, J., Kurstjens, H., Willemars, G., & Dijkema, P. (2012c). Muziektherapie in de Justitiële Jeugdinrichtingen en Gesloten Jeugdzorg. Resultaten van praktijkgericht onderzoek. Heerlen: KenVaK Publisher.

Henk Smeijsters, PhD∗, Julie Kil, MSc, MDATh, SRDATh, Han Kurstjens, MA,

Jaap Welten, MDTh, SRDTh, CP, ECP, Gemmy Willemars, MATh, SRATh

Arts therapies for young offenders in secure care—A practice-based research

The Arts in Psychotherapy 38 (2011) 41–51

Kurstjens, H. (2014): Psycho-Logica or Psych- Aesthetica? In: Schmid,.G. & Sinapus,P.(red) (2015), Artistic Research in Applied Arts, Band 5, HBP university press, Berlin, Hamburg.

Kurstjens,H (2016): Herinnerd . DPN, Nijmegen

 

Recent presentations:

2017: Master class at University of Appleid Siences Hogeschool Zuyd, Heerlen, the Netherlands.

2016:  Symposium ‘Resonantie’. HU University of Applied Sciences, Amersfoort, the Netherlands