Cherla, Nina

Skill-sharing in music therapy - laying the foundations for greater awareness and community involvement
 

Fortbildning i Musikterapi - Grunden för bättre Kunskap och Gemenskapsinvolvering.
 

Nina Cherla
 

Music therapy is a scientifically proven method of helping people to communicate, as the ability to respond to music remains unimpaired by disability, injury, illness or trauma. Music therapy can aid towards the development of language, behavioural, social and cognitive skills.

In countries where the arts therapy field is still very young, and where access to it may not be available in smaller cities or in rural areas, skill-sharing may be an important part of a music therapist’s work. Although music therapy skill-sharing in schools, care homes or hospitals does not provide a full therapy training, it ensures that some kind of arts therapy provision can be offered in areas which otherwise would not be able to benefit at all from the power of the arts.

But how does one ensure safe practice? Is skill-sharing only suitable in places where qualified therapists are not available? Will skill-sharing not deprive qualified therapists of opportunities of work? How is skill-sharing taught, and what are the limitations? Just as the story of Don Quixote displays multiple truths, this paper explores the benefits as well as the potential risks associated with skill-sharing and short-term training in music therapy. Is skill-sharing a dangerous giant or just a windmill? This paper will look at the long-term impact of skill-sharing and how culture and context may affect both the methods and the outcome. Just as a windmill is used to convert wind into energy, skill-sharing, when performed in an ethically safe way may turn unawareness into opportunities, open up new doors and shine light on a therapeutic field still finding its way in media, research and our everyday lives. 


Fortbildning i Musikterapi - Grunden för bättre Kunskap och Gemenskapsinvolvering

Musikterapi är en vetenskapligt beprövad behandlingsform som ger möjlighet till både kommunikation och social samverkan. Då människans förmåga att uppfatta musik ofta förblir intakt trots funktionshinder, skada, sjukdom eller trauma kan musik ha både en intellektuell och emotionell påverkan. Musikterapi kan främja utvecklingen inom många områden så som språk, minne och vår kognitiva förmåga. Musik kan vara ett sätt att uttrycka känslor och tankar och används idag både på demensboenden, i särskolor och inom psykvården.

I länder där de konstnärliga terapierna fortfarande är i ett tidigt utvecklingsstadium kan tillgången till kvalificerade musikterapeuter vara begränsad. Att erbjuda fortbildning i musikterapeutiska metoder kan vara en viktig del i en musikterapeuts arbete. Även om fortbildning i skolor, äldreboenden och sjukhus ej utbildar deltagarna till kvalificerade terapeuter kan fortbildning vara ett sätt att förse individer med begränsad tillgång till musikterapi med verktyg att använda musik på ett terapeutisk vis.

Men hur försäkrar man kvalitet och säker praktik? Är fortbildning bara lämplig i områden där kvalificerade terapeuter ej finns tillgängliga? Kan fortbildning leda till att utbildade musikterapeuter saknar arbete? Hur lär man ut musikterapeutiska metoder och vilka begränsningar finns? Precis som i sagan om Don Quixote finns det många sanningar, och denna artikel undersöker både fördelarna samt de potentiella nackdelarna med denna utbildningsmetod. Är fortbildning en farlig jätte eller en väderkvarn? Artikeln kommer diskutera de långsiktiga effekterna av fortbildning samt hur kultur och sammanhang påverkar dess framgång. En väderkvarn omvandlar vind till energi, och på samma sätt kan fortbildning i musikterapi, om det utförs på ett etiskt korrekt vis omvandla okunskap till möjligheter, öppna nya dörrar och belysa ett terapeutiskt område som fortfarande försöker hitta sin väg inom media, forskning och i vår vardag.

 

Biography

Nina Cherla (MA Music Therapy, USW, UK) is a clinical music therapist based in Malmo, Sweden. Her professional experience includes a decade of work in public healthcare working for individuals with special needs in both Sweden, India and the UK. She has collaborated with many well-known organisations such as Music as Therapy International, Shankar Foundation and The Music Therapy Trust. Nina currently works as a lecturer at Furuboda Folkhögskola as well as a clinical music therapist specialising in children with social and communication difficulties. She frequently conducts workshops and training programs and is an advocate for music therapy both in Sweden and in India.

PHOTO

Recent Publications

Cherla, N. (2016). Music Therapy for people with dementia in a daycare setting: Case study (ARDSI-CON, Mysuru,India, 2016)

Recent Presentations

2018: Discussion Panel - Redefining Disability through Art, (International Symposium, University of Delhi, Delhi, India.)

2017: The importance of Skill sharing in Music Therapy (Creative Movement Therapy Association of India (CMTAI) with (Psychology Dept) Christ University announces its 4th Annual International Conference: ‘Multi-faceted Movement Approaches: Enhancing the Mind-Body Nexus’, Bengaluru, India.)